Oferta

Badania psychologiczne
dla medycyny pracy

Wykonujemy badania dla:

 • kierowców wszystkich kategorii prawa jazdy tj. kierowców
 • którzy chcą podnieść swoje kwalifikacje i uzyskać kategorię prawa jazdy C, C+E, D, D+E
 • którzy, chcą przedłużyć ważność posiadanego prawa jazdy zawodowego
 • którzy chcą uzyskać zawodowe prawo jazdy w zakresie C, C+E, D, D+E uprawniające do wykonywania zawodu kierowcy
 • kierowców pojazdów uprzywilejowanych bądź przewożących wartości pieniężne
 • kierowców którym zatrzymano prawo jazdy lub zostali skierowani na badania za jazdę pod wpływem alkoholu, spowodowanie wypadku drogowego, przekroczenia dozwolonej liczby punktów karnych
 • instruktorów i egzaminatorów nauki jazdy
 • kierowców kat. B do celów służbowych

Ponadto wykonujemy badania na inne stanowiska pracy, wymagające szczególnej sprawności psychofizycznej, w tym:

 • operatorów suwnic sterowanych z kabiny i z poziomu roboczego
 • operatorów wózków widłowych, jezdniowych, sprzętu budowlanego
 • pracowników zatrudnionych na wysokości
 • osób zatrudnionych w górnictwie
 • strażaków OSP biorących udział w akcjach ratowniczych
 • strażników miejskich
 • pracowników ochrony
 • osób ubiegających się o zezwolenie na posiadanie broni lub chcących przedłużyć licencje na broń myśliwską, sportową, gazową czy palną
 • osób zatrudnionych przy wytwarzaniu i obrocie materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją
 • osób ubiegających się o stanowisko sędziego, prokuratora, kuratora sądowego, syndyka, komornika

zdjecie oferta

google logo